Zwiedzanie wystawy w Muzeum PNBT

Zwiedzanie wystawy w Muzeum PNBT
17 stycznia 2023

Przypominamy, że wystawę, jednorazowo, może zwiedzać 15 osób. Jest to liczba wszystkich osób wchodzących na wystawę w danej grupie. Dotyczy to również opiekunów grup.
Prosimy również o punktualność.

Zarezerwuj wizytę
Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko