REGULAMIN

1. Zwiedzanie Muzeum Parku Narodowego „Bory Tucholskie” możliwe jest po dokonaniu rezerwacji na dany dzień oraz daną godzinę. Nie pobiera się opłat za wstęp i zwiedzanie ekspozycji.

2. Zwiedzanie ekspozycji muzealnej odbywa się w sezonie od poniedziałku do soboty w ściśle określonych godzinach:
      od poniedziałku do piątku o godzinie 9:00, 11:00 i ostatnie wejście o godzinie 13:00
                               w soboty o godzinie 10:15, 12:15, 14:15 i ostatnie wejście o 16:15.
Poza sezonem, czyli od października do kwietnia czas otwarcia muzeum może ulec zmianie.

3. Ekspozycję stałą zwiedzać mogą grupy liczące maksymalnie 15 osób. Większa liczba zwiedzających wymaga rezerwacji kolejnych terminów w odstępie 60 minut.

4. Rezerwacji internetowej można dokonać poprzez stronę internetową: muzeum.pnbt.com.pl.  Dodatkowe informacje tel. +48 523 355 129. 

 • rezerwacji dokonuje się poprzez wybór dnia, godziny zwiedzania, a następnie uzupełnienie pól formularza.
 • na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail przesłana zostanie wiadomość zawierająca link, pozwalający na potwierdzenie rezerwacji. Potwierdzenia należy dokonać w ciągu 60 minut od złożenia rezerwacji.
 •  potwierdzona rezerwacja musi następnie zostać zaakceptowana przez pracownika Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Finalna akceptacja rezerwacji zostanie potwierdzona poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail.]\
 • Park Narodowy „Bory Tucholskie” zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w wyjątkowych sytuacjach wynikłych z przyczyn niezależnych od Parku. O takich sytuacjach Park Narodowy „Bory Tucholskie” niezwłocznie powiadomi Rezerwującego.
 • możliwe jest także anulowanie rezerwacji przez Rezerwującego. W tym celu należy skorzystać z linku przesłanego w wiadomości potwierdzającej akceptację rezerwacji lub zadzwonić pod nr tel. +48 523 355 129.
 • pierwszeństwo zwiedzania mają grupy, których rezerwacja została zaakceptowana. Grupy te powinny zgłosić swoje przybycie minimum 15 minut przed zarezerwowanym terminem; niedotrzymanie w/w warunków może skutkować anulowaniem rezerwacji.

10.   Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) dokonanie rezerwacji elektronicznej zwiedzania wystaw jest jednocześnie zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy do celów związanych z obsługą rezerwacji.

11.   Zasady zwiedzania wystaw Muzeum Przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

W Muzeum Parku Narodowego „Bory Tucholskie” należy pamiętać, że nie wolno:

 • wnosić rzeczy zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub zbiorów, w tym między innymi przedmiotów ostrych i niebezpiecznych;
 • wprowadzać, wnosić zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika i psa asystenta);
 • dotykać eksponatów lub elementów wystroju wnętrza;
 • wnosić oraz spożywać artykułów spożywczych i napojów;
 • zwiedzać po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
 • prowadzić rozmów telefonicznych;
 • siadać na meblach stanowiących elementy wystawy oraz opierać się o ściany stanowiące elementy wystawy;
 • ślizgać się po posadzkach;
 • fotografować oraz filmować elementów systemów bezpieczeństwa w salach ekspozycyjnych;
 • palić tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

Ubrania wierzchnie, plecaki lub torby uprzejmie prosimy pozostawiać w szatni.

Pamiętajmy, że wystawę nie zwiedzamy sami, zatem nie przeszkadzajmy innym np. głośnymi rozmowami.

 Dziękujemy za stosowanie powyższych zasad.

 

Zarezerwuj wizytę
Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko