TERMS AND CONDITIONS

Muzeum Przyrodnicze Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie mieści się pod adresem: Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie. Zwiedzanie możliwe jest po dokonaniu rezerwacji na dany dzień oraz daną godzinę. Nie pobiera się opłat za wstęp i zwiedzanie ekspozycji.

1. Zwiedzanie ekspozycji muzealnej odbywa się od poniedziałku do soboty w ściśle określonych godzinach: 9:00-17:00.

2.     Ekspozycję stałą zwiedzać mogą grupy liczące maksymalnie 15 osób. Większa liczba zwiedzających wymaga rezerwacji kolejnych terminów w odstępie 60 minut.

3.     Rezerwacji internetowej można dokonać poprzez stronę internetową: muzeum.pnbt.com.pl.  Dodatkowe informacje tel. +48 523 988 397.

4.     Rezerwacji dokonuje się poprzez wybór dnia, godziny zwiedzania, a następnie uzupełnienie pól formularza.

5.    Na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail przesłana zostanie wiadomość zawierająca link, pozwalający na potwierdzenie rezerwacji. Potwierdzenia należy dokonać w ciągu 60 minut od złożenia rezerwacji.

6. Potwierdzona rezerwacja musi następnie zostać zaakceptowana przez pracownika Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Finalna akceptacja rezerwacji zostanie potwierdzona poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail.

7. Park Narodowy „Bory Tucholskie” zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w wyjątkowych sytuacjach wynikłych z przyczyn niezależnych od Parku. O takich sytuacjach Park Narodowy „Bory Tucholskie” niezwłocznie powiadomi Rezerwującego.

8. Możliwe jest także anulowanie rezerwacji przez Rezerwującego. W tym celu należy skorzystać z linku przesłanego w wiadomości potwierdzającej akceptację rezerwacji lub zadzwonić pod nr tel. +48 523 988 397.

9.    Pierwszeństwo zwiedzania mają grupy zorganizowane, których rezerwacja została zaakceptowana. Grupy te powinny zgłosić swoje przybycie minimum 15 minut przed zarezerwowanym terminem; niedotrzymanie w/w warunków może skutkować anulowaniem rezerwacji.

10.   Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) dokonanie rezerwacji elektronicznej zwiedzania wystaw jest jednocześnie zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy do celów związanych z obsługą rezerwacji.

11.   Zasady zwiedzania wystaw Muzeum Przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie” określa odrębny dokument.

12.   Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, tel. +48 523 988 397;  e-mail: muzeum@pnbt.com.pl.

Book an appointment
Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko